Фермата

От една идея в зародиш ...


Био ферма  "Версол" е сертифицирано биологично земеделско стопанство, създадено през 2012 г.

Фермата се намира в северозападна България, на северния Предбалкан на Стара Планина в землището на с. Лик, община Мездра на 400 м. надморска височина.  Поради пресечения релеф и слабо плодородните сиви горски почви, голяма част от земята в землището е запустяла и необработваема. За щастие липсата на големи полски масиви и релефа, ограничават донякъде навлизането на масовото традиционно земеделие, а с него и постепенното замърсяването на почвите с нитрати и изкуствени препарати - идеално място за основаване на нашата био ферма.

Фермата е разположена в местността „Койкина бара” на лек северен склон разцепен от няколко дола, които осигуряват изворна вода за поливни нужди. Преди да бъде облагородена, земята представляваше запустели посевни площи, ливади и угари, необработвани през последните десетина години, което перфектно пасна на желанието ни за биоземеделие. Нещо повече в непосредствена близост няма големи земеделски блокове, чието третиране би могло пряко или косвено да навреди на нашето стопанство.

Във фермата работят с много желание и грижи семейството на фермерите и хора от региона. Отглеждаме различни видове сезонни плодове и зеленчуци, разнообразни сортове, всички отгледани с много любов и внимание.

Земеделското стопанство разполага с:

  • 140 дка биологочно сертифицирана земя
  • 20 дка смесена овощна градина – ябълки, череши, круши, сливи, дюли
  • 20 дка зеленчуци – производство на открито
  • земеделска техника
  • хладилен бус за доставка 

До една реализирана мечта...

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: