Demeter


Стандартът за сертифициране Demeter Biodynamic® е създаден през 1928 г. и се управлява в световен мащаб от световната организация Demeter International. Над 5 000 ферми, обхващащи повече от 400 000 акра, са сертифицирани в 60 страни по света.

Demeter International, която е създадена за първи път през 1928 г. и е наречена на името на гръцката богиня на селското стопанство, е най-голямата сертифицираща организация за биодинамично земеделие. Организацията проверява дали биодинамичните продукти отговарят на международните стандарти за производство и преработка. Demeter остава най-старата екологична сертификационна организация в света, активна в над петдесет страни по света.

Demeter Biodynamic® е екологичен етикет за биологично произведени храни. Стандартът е с по-строги изисквания, като фермите трябва да отговаря на определени критерии, свързани както с прилагането на биодинамичните методи на работа, така и с хората които работят в нея. Вземат се предвид както градинарските познания и умения на работниците, така и техните духовно-нравствени качества.

Demeter Biodynamic® Farm Standard е цялостен метод за биологично земеделие, който изисква създаването и управлението на затворена система, минимално зависима от външи материали и хактори, отговаряща на нуждите, на живата динамика на самата ферма.

Био ферма Версол има амбицията да се сертифицира по най-високия биодинамичен стандарт Demeter Biodynamic.


 

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: