Споделена Отговорност

 


През последните години потребността от фермерски продукти значително нарасна. Потребителите все по-често си задават въпроса: от къде идва храната, която консумират и как се отглежда тя.  За потребителя, консумацията на свежа, сезонна и здравословна фермерска храна е пряката полза от фермерството. Но фермерството е икономически обосновано, когато фермерът може да произведе на справедлива цена.  Потребителите и фермера са във взаимна връзка, от която има полза всеки един от тях, но взаимно споделят и риска от производството на фермерската продукция.

Закупуването на здравословна фермерска храна на справедлива цена ние наричаме Споделена отговорност.

Споделената отговорност разделихме на 4 нива.

 

 

Когато избирате Семейна кошница, Вие сте пряко съпричастни към 3-то ниво Споделена отговорност. Това улеснява фермера да реализира максимално количество сезонни и налични продукти без да похабява продукцията.

Когато избирате абонамент и доставка до пункт, Вие сте максимално съпричастни към усилията на фермера и споделяте риска и ползите от фермерството, защото абонаментът позволява на фермера да планира производството в максимална степен, а доставката до пункт помага да се пести време за добри фермерски практики. Така накратко, ще бъдете част от фермерските методи, от усилията на фермера, от връзката с природата – т.е. ще бъдете част от решението, а не част от проблема.


 

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: