Жива почва

За да произведем жива храна е необходима жива почва. В една шепа пръст живеят милиони микроорганизми. В почвата живее и „най – добрия приятел на градинаря” - червеят. За обогатяването на слабо плодородните сиви горски почви ние, от Био ферма „Версол”, използвахме биохумус от Червен Калифорнийски Червей. Биохумусът увеличава плодородието на почвата, подобрява количеството на задържаната влага, биохумусът минимизира вятърната и водна ерозия. Температурата на почвата е моделирана, което прави растенията по-малко чувствителни на жега или студ. Биохумусът освобождава бавно хранителни вещества, което им позволява да останат в почвата за период до пет години. Химическите торове съдържат много азот, фосфор и калий поради което е изключително важно да бъдат добре дозирани. Биохумусът позволява на тези и други хранителни вещества да бъдат бавно усвоени от корените на растенията, което предотвратява и опасността от прекомерни наторяване. Биохумусът е най-доброто решение за една био ферма, тъй като увеличава микробното действие в почвата. Това създава стабилна екосистема за полезни насекоми, птици и други организми, което държи в настрана вредители и стимулира защитните сили на растенията срещу болести и вредители. Здравите растения от своя страна имат много по- малка нужда от торове и пестициди. По-малкото торове и пестициди представляват по-малка опасност за хората и животните, които са изложени на токсичните остатъци чрез храната, водата, почвата и въздуха. Всички тези полезни свойства направиха биохумусът от Червения Калифорнийски Червей идеален за мисията на Био ферма „Версол”

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: