General terms

I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1 Настоящите Oбщи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Версол“ ЕООД, наричано по-долу за краткост "Дружеството" и клиентите, наричани по-долу "Потребители" на платформата за електронна търговия http://versol.bg/, собственост на Версол, наричан по-долу “versol.bg”.


II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО


Чл. 2 Информация за Дружеството включва:
1. Наименование: „Версол“ ЕООД
2. Седалище, адрес на управление: с. Лик, общ. Мездра, обл. Враца, ул. Вежен No 1
3. Адрес за упражняване на дейността: с. Лик, общ. Мездра, обл. Враца, ул. Вежен No 1
4. Данни за кореспонденция: versol_eood@abv.bg, мобилен телефон 0886 66 54 54 / 0887 41 80 40
5. Надзорни органи:
►Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40, www.cpdp.bg 
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
►Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24 факс: (02) 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22,  www.kzp.bg


III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАТФОРМАТА VERSOL.BG


Чл. 3 Потребителите сключват с Дружеството договор за покупко-продажба на продукти и услуги посредством платформатa versol.bg
3.1 За да използвате услугите предоставени на versol.bg и за сключване на договори за покупко-продажба е необходимо да предоставите избрани от Вас имейл и парола за отдалечен достъп в съответствие с изискванията за вход/регистрация на Потребител предоставени на интернет страницата. Имате и опция за покупка без регистрация или да се региситрате автоматично като Потребител след извършена покупка. 
3.2 В случай на последващи промени в предоставените от Вас данни за вход/регистрация Вие следва своевременно да ги актуализирате при заявка за нова поръчка и/или чрез актуализация на личния Ви профил.
3.3. Дружеството потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от Потребителя електронен адрес.
3.4. Дружеството се задължава да информира Потребителя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Потребителя телефон за контакт.
3.5. Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Потребителят премине през всички стъпки на пазаруване и получи номера на своята електронна покупка.
3.6. Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Потребителя, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.
3.7. Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни.


IV. ЦЕНИ И ДОСТАВКА


Чл. 4 Цени
4.1 Всички цени са в лева с включен ДДС. Цените на продуктите са показани без цената за доставка. Дружеството си запазва правото да променя цените без предварително уведомяване.
4.2 По свое собствено усмотрение Дружеството може да предлага промоционални условия на предлаганите от него продукти и услуги, като ясно обозначава такива продукти на интернет страницата си.   
4.3 Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на интернет страницата си, Дружеството има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени от Потребителя, ако има такива.

Чл.5 Доставка
5.1  Дружеството Извършва доставки със собствен хладилен транспорт на територията на град София и околностите.  Ако искате да бъдете сигурни, че ще доставим до Вашия адрес, може да направите запитване на versol_eood@abv.bg или да се обадите на номер: 0886 66 54 54
5.2 Имате възможност да изберетя доставка до адрес или до пунк определен от Дружеството. 
5.3 Дружеството предоставя и опция за регулярна доставка- абонамент
5.4 Всички поръчките се приемат до 17 ч. в деня предхождащ доставката - Неделя и/или Сряда.
5.5 Минималната сума на поръчката е 25 лв. 
5.6 Цената за доставката е 5 лв., като за поръчки над 50 лв., доставката е безплатна.
5.7 Доставката е безплатна и ако Потребителят избере опция - доставка до пункт или е избрал абонамент.

5.8 Доставчикът не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с Потребителите.
5.9 При посочени неверен или сгрешен адрес, лице и/или телефон за контакти при подаване на заявката, Дружеството не е обвързано от задължение за изпълнение на доставката на заявените продукти.
5.10 Потребителят дължи заплащане на допълнителна такса за доставка ако не бъде намерен на адреса посочен за доставка.
5.11 В случай че Потребителят не се намира на посочения в поръчката адрес, Дружеството си запазва правото по своя преценка да извърши повторна доставка до адреса на Потребителя във време, удобно за него предвид натовареността.
5.12 Потребителят се съгласява, че по отношение на пресните храни и плодове, които се продават в насипно състояние е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното.

V. ПЛАЩАНЕ


Чл. 6 Поръчките се заплащат по един от методите, посочени по-долу.
1. Наложен платеж (при получаването в брой)
2. Банков превод на посочена от Дружеството банкова сметка
3. С Кредитна / Дебитна карта чрез виртуалния ПОС терминал.
Чл. 7 При избор на метод за плащане, различен от наложен платеж, Вие изразявате съгласието си да заплатите цената на Вашата поръчка авансово.
Чл. 8 В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Дружеството.
Чл.9 Дружестовото няма достъп до Вашата финансова информация, като плащанията се извършват съгласно приложимите общи условия на банката предоставила виртуалния ПОС терминал относно договори за обслужване на разплащания с местни и международни карти през интернет.
Чл. 10 В случаите когато се налага да възстановим направено от Вас плащане с карта при доставка на грешни или негодни за употреба продукти-след рекламация, отказ за приемане на поръчка или отказ от Ваша страна от направена поръчка (доколкото е допустим), възстановяването на платените от Вас суми ще бъде направено по дебитната/кредитната карта/сметка, използваната за извършване на плащането към нас в срок от 14 каландарни (неработни дни.) В случай на отказ от Ваша страна от направена поръчка по реда на настоящите Общи условия, Дружеството има право да удържи стойността на разходите за доставка. 

 

VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл. 11  По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителите имат право, без да дължат обезщетение или неустойка и без да посочват причина, да се откажат от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката при доставката.
Чл. 12. При надлежно направена, потвърдена и доставена поръчка, Потребителите нямат право да се откажат от покупка на храни и хранителни продукти, които са с кратък срок на годност или нетрайни, както и от хранителни продукти изискващи хладилно съхранение като и плодове и зеленчуци. Повечето от продуктите, предлагани от Дружеството в интернет страницата си са със сравнително кратък срок на годност и за тях Вие нямате право на отказ от направена покупка, освен ако не са Ви доставени грешни или повредени продукти, което се установява в момента на получаване на доставката от Вас лично или от посочено от Вас лице.  

Чл. 13 Независимо от горното, Дружеството има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Потребител, за което Дружеството уведомява в подходящ срок Потребителя, без да е задължен да посочва причина за отказа. В случай на вече направено плащане на отказана от Дружеството поръчка, същото се задължава да върне на Потребителя заплатената сума.
Чл. 14. В случай на рекламация от страна на Потребитля на дефектна или сгрешена стока, същата се заменя при следваща доставка на същата стойност и по желание на Потребителя. Рекламацията се заявява от Потребителя на имейл, като Дружестовто има срок за отговор от една седмица.
Чл. 15 По отношение на избран и заплатен абонамент за семейна кошница, Потребителят има право да се откаже от абонамента по всяко време. В случай на отказ, Дружестовото задържа платените и доставени абонаменти, като връща на Потребителя платеното от него възнаграждение до края на съотвено избрания период от потребителя и задържа 50 лв., която сума служи като неустойка за упражнен отказ от абонамент. При условие, че отсъствате или не желаете да получите абонамента за семейна кошницата в определена седмица за доставка, е необходимо Потребителят да ни уведоми на versol_eood@abv.bg

 

VII. СЪДЪРЖАНИЕ. ПУБЛИКУВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ


Чл. 16 Като Потребител Вие имате право да публикувате информация и мнение за предлаганите от нас продукти и услуги. Вие носите пълната отговорност за всяка информация, материални или друго съдържание (включително поставяне на снимки, ревюта на продукти и коментари), което публикувате, споделяте и показвате. С публикуването на такова съдържание, Вие се съгласявате изрично, че това съдържание може да бъде достъпно свободно за всеки един останал Потребител на versol.bg.

Чл. 17 Чрез публикуването или представянето на съдържание на сайта, Вие предоставяте на Дружестовото неограничено и неизключително право да използва по всеки един начин в степента, позволена от приложимото право, съответното съдържание.

Чл. 18 С приемането на настоящите Общи условия, Вие изрично се съгласявате, че не Ви се дължи каквото и да е възнаграждение или обезщетение, било от Дружеството или лице, на което Дружеството е предоставило публикувано от Вас съдържание, във връзка с използването на съдържание, което е публикувано или разпространено чрез използването на versol.bg.

Чл. 19 Достъпът Ви до услугите е на Ваш риск и Дружеството не носи отговорност за повреди във Вашата компютърна система, загуба на съдържание или други вреди, резултат от използването на уебсайта, освен в случаите на умисъл или груба небрежност.

Чл. 20 Дружеството не носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени на Потребител във връзка със съдържанието, изгледа или качеството на всички други интернет страници, достъпни чрез електронни препратки, които са предоставени на уебсайта или в съобщение, изпратено до електронната поща на Потребител. Отговорността по отношение на такива интернет страници е изцяло на съответните им собственици.

Чл. 21 Дружеството не носи отговорност, спрямо Потребители и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.versol.bg.

 

VIII. АВТОРСКО ПРАВО


Чл.22 Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на уебсайта www.versol.bg включително, но не само търговски наименования, търговски марки, лога, знаци, промишлен дизайн и произведения, защитени от авторско право, независимо дали регистрирани или не, остават единствено и изключително в собственост на „Версол“ ЕООД и настоящите Общи условия не следва да се тълкуват като прехвърляне или отдаване под лицензия на тези права. Материалите на този интернет сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл. 23 Настоящите Общи условия и всички произтекли по тяхната сила договори за покупко-продажба се подчиняват на законите на Република България. Всички спорове, възникнали от или във връзка с настоящите Общи условия или който и да било произтичащ договор за покупко-продажба се разрешават преди всичко с разбирателство, ако такова не бъде постигнато спорът ще бъде отнесен пред компетентните български съдилища.
Чл. 24 Дружеството е отговорно за изпълнението на договора с Потребителите, за вида, количеството, качеството на стоките и/или услугите, предмет на сделката и свързаното обслужване, както и за разрешаването на възникналите спорове.

Чл. 25 Дружеството си запазва правото съобразно състоянието на сезонните култури да не извършва седмични доставки за потребителите сключили абонамент. Продуктите в семейните кошници се променят ежеседмично в зависимост от сезонността на  отглежданите култури. 
Чл. 26 Информацията и продуктите на този сайт не са предназначени за диагностика, лечение или превенция на заболявания и здравословни проблеми.

Чл. 26 Вие можете да използвате платформата, ако имате навършени 16 години. 

Чл. 27 Дружеството има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. В случай, че не сте съгласни и не приемате последващи изменения на Общите условия, Вие имате право да прекратите регистрацията си като Потребител и да поискате заличаването на Вашия профил. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 17.07.2020 г.

 

Our site uses cookies. For more information, visit: